เครนมือสอง

ใช้เครนรถเครนไฮดรอลิกใช้เครนขรุขระ, used rough terrain crane, second hand mobile cranes.