รถตักตีนตะขาบที่ใช้

รถไถตีนตะขาบ, ใช้เครื่องมือขุดตีนตะขาบของรถรวบรวมข้อมูล, รถไถตีนตะขาบ.