รถตักตีนตะขาบที่ใช้

ใช้เครื่องมือขุดตีนตะขาบของรถรวบรวมข้อมูล, รถไถตีนตะขาบ, รถไถตีนตะขาบ.